Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
9.45 F.Bonnarens (USA) - Problemy w rehabilitacji pacjentów po rekonstrukcji metodą EZLoc (Rehabilitation problems in patients after EZLoc ACL reconstruction)
10.15 M. Drużbicki ( UR Rzeszów) – Ocena równowagi i stabilności postawy u pacjentów po rekonstrukcji WKP (Assessment of balance and postural stability in patients after ACL reconstructions)


10.25 A.Biel (A.M. Warszawa) – Analiza biomechaniczna chodu u pacjentów po rekonstrukcji ACL metodą BTB (Biomechanical gait analysis after BTB ACL reconstructions)

10.35 J.Fabiś (Łódz) - Obiektywizacja procesów rehabilitacji po rekonstrukcji WKP (Objectification of rehabilitation management after ACL reconstruction)

DYSKUSJA (DISCUSSION)


PRZERWA (BREAK)

11.30 J. Eichhorn (Niemcy) – Wartość RM w diagnostyce i planowaniu operacji uszkodzeń stawu kolanowego (Value of MRI in estimation and preoperative planning of knee injuries)

12.00 J. Eichhorn (Niemcy) – Powikłania po rekonstrukcji WKP (Complications after ACL reconstruction)

DYSKUSJA (DISCUSSION)

13.00 OBIAD (DINNER)

WARSZTATY(WORKSHOPS) – SALA KONFERENCYJNA II

14.00 – 16.00 (9.00-11.00) A.Neumann (Niemcy) – Warsztaty - endoskopowe operacje cieśni kanału nadgarstka (Workshops – endoscopic approach to release the carpal tunnel)

16.00 – 18.00 (11.00-13.00) F.Bonnarens (USA) – Warsztaty – endoskopowe operacje w uszkodzeniach stawu barkowego (Workshops – endoscopic operations in shoulder injuries)

Wyprawa wozami traperskimi przez Bieszczady zakończone biesiadą w Oberży Biesisko.
Trapper’s carts trip across Bieszczady Mountains finalized in „Biesisko” Inn


19.05.2007 Sobota (SATURDAY)


9.00 A. Neumann (Niemcy) – Zespół kanału nadgarstka (The carpal tunnel disorders)
• anatomia kanału nadgarstka (anatomy of carpal tunnel)
• endoskopowa technika operacyjna (endoscopic decompression technique)
• wskazania i przeciwwskazania (indications and contrindications)
• powikłania (complications)

DYSKUSJA (DISCUSSION)


11.30 F. Bonnarens (USA) – Zwichnięcia stawu barkowego (Schoulder luxations)
• leczenie nawracających zwichnieć stawu barkowego (treatment of recurrent shoulder luxations)
• postępowanie w zwichnięciach tylnych stawu barkowego (treatment of posterior shoulder luxations)
• powikłania zwichnięć stawu barkowego (complications after shoulder luxations)
• rehabilitacja po leczeniu artroskopowym (rehabilitation after artroscopic treatment)

12.30 J. Fabiś (Łódź) – Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów – technika operacyjna, postępowanie pooperacyjne i rehabilitacja. (Artroscopic treatment of rotator cuff injuries – surgical technique, postoperative management and rehabilitation)DYSKUSJA (DISCUSSION)

13.00 OBIAD (DINNER)

WARSZTATY(WORKSHOPS) – SALA KONFERENCYJNA II

14.00 – 15.30 (9.00-10.30) F. Bonnarens (USA) – Warsztaty - rekonstrukcja WKP met. EZLoc (Workshops – EZLoc ACL reconstruction)

15.30 – 17.00 (10.30-12.00) J. Eichhorn (Niemcy) – Warsztaty – rekonstrukcja czterokanałowa WKP met. Aesculap Endobutton (Workshops – Aesculap Endobutton four-tunnel ACL reconstruction)