Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

& Mini-symposium

Problemy zdrowotne u sportowców w starszym wieku. Możliwości aktywności fizycznej po artroplastyce
Health related problems in aging athlet. Physical activity after arthroplasty

 Program konferencji:

Czwartek, 12 czerwca 2008
Thursday, June 12, 2008

07.00 – 08.30 Rejestracja
Registration

08.30 – 09.00 Ceremonia otwarcia
Opening ceremony

09.00 – 10.30 Wykłady inauguracyjne
Opening lectures

Biomechanical background of sport injuries
Podstawy biomechaniczne urazów sportowych
Prof. Frantisek Vaverka
Dept. of Biomechanics and Engineering Cybernetics, Faculty of Physical Culture, Palacky University, Olomuc, Czech Republic

Problem dopingu w sporcie w aspekcie Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie
„Doping in sport: Beijing 2008 perspective”
Prof. Jerzy Smorawiński, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa/Wystawa firm
Coffee break/Exhibition

11.00 – 11.30 Sesja plenarna
Plenary Session

Biomechaniczne podstawy urazów w sportach „piłka – rakieta – siatka”
Biomechanical background of injuries in “ball - net - racquet” sports

Moderatorzy: Prof. Frantisek Vaverka
Dr Piotr Unierzyski

 • Biomechanika i patomechanika stopy u tenisistów

Foot biomechanics and patomechanics in tennis players
Dr Marek Kintzi, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital w Pleszewie

 

11.30 – 12.15 Doniesienia specjalne
Special raports

 • Wpływ wczesnego i późnego dojrzewania na rozwój sportowców; implikacje dla trenerów i identyfikacja talentów

Influence of early and late maturation on young athletes' development, implications for coaching and talent identification
Dr Piotr Unierzyski, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

 • Najczęściej występujące urazy u dzieci i młodzieży uprawiającej różne dyscypliny sportowe

The most commonly occurring injuries in children and adolescents in different sport disciplines
Dr Anna Pituch, Prof. Zbigniew Śliwiński, Zakład Terapii Manualnej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

12.15 – 13.00 Wykład na zaproszenie
Guest lecture
Total knee arthroplasty and sports
Endoprotezoplastyka kolana i sport
Dr. Tomas Drobny, Schulthess Klinik, Zürich, Szwajcaria

13.00 – 14.30 Sesja plenarna
Plenary Session
Urazy kończyny górnej część I
Upper extremity injuries part I

Moderatorzy: Prof. Jan Skowroński
Prof. Leszek Romanowski,

 • Epidemiologia urazów kończyny górnej w sportach “piłka – rakieta – siatka”

Epidemiology of upper extremity injuries in “ball - net - racquet” sports
Dr Marek Kintzi, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital w Pleszewie

 • Urazy barku

Shoulder injuries

 • Wewnętrzny konflikt barkowy w sportach “piłka – rakieta – siatka”

Shoulder impingement in “ball - net - racquet” sports
Prof. Leszek Romanowski, Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny, Poznań

 • Rotator cuff tear in athletes – is double row better than single row

Uszkodzenia perścienia rotatorów u sportowców - czy technika dwóch rzędów jest lepsza niż jednorzędowa?
Prof. Ettore Taverna, Mediolan

 • Shoulder instability in tennis player: current concepts

Niestabilność barku u tenisistów: współczesne poglądy
Prof. Ettore Taverna, Mediolan, Włochy

 • Subscapulary nerve entrapment and its treatment

Zespół uwięzienia nerwu podłopatkowego i jego leczenie
Prof. Gilles Daubinet, Paryż, Francja

 • First experience with autologous growth factors in rotator cuff surgery

Pierwsze doświadczenia z zastosowaniem autologicznych czynników wzrostu w chirurgii pierścienia rotatorów
Mr J. Hens, ST. Niklaas, Belgia


 • Dyskusja

Diskussion

14.30 – 15.30 Lunch/ Wystawa firm/Workshopy
Lunch break/Exhibition/Workshops

15.30 – 16.30 Sesja plenarna
Plenary Session
Urazy kończyny górnej część II
Upper extremity injuries part II

Moderatorzy: Prof. Leszek Romanowski
Prof. Ettore Taverna

 • Urazy stawu łokciowego

Elbow injuries

 • Postępowanie w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej: współczesne poglądy

Management of lateral epicondylitis: current concepts
Prof. Jan Skowroński, Dr Marek Bielecki, Białystok

 • Urazy nadgarstka i ręki

Wrist and hand injuries

 • Postępowanie w uszkodzeniach kompleksu chrząstki trójkątnej: współczesne poglądy

Management of triangular cartilage injuries: current concepts
Dr Andrzej Jasiński, Dr Karol Szyluk, Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba, Piekary Śląskie

 • Arthroscopy in tennis wrist

Artroskopia nadgarstka u tenisistów
Prof. Rudolf Schabus, Wiedeń, Austria

 • Dyskusja

Diskussion

16.30 – 17.15 Sesja plenarna
Plenary Session
Urazy kręgosłupa i tułowia
Spine and trunk injuries

Moderatorzy: Prof. Małgorzata Wierusz-Kozłowska
Prof. Andrzej Nowakowski

 •  
  • Epidemiologia urazów kręgosłupa i tułowia w sportach “piłka – rakieta – siatka”

Epidemiology of spine and trunk injuries in “ball - net - racquet” sports
Dr Marek Kintzi, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital w Pleszewie

 •  
  • Obrażenia kręgosłupa w sporcie

Spinal injuries in sport
Prof. Andrzej Nowakowski, Dr Łukasz Bartochowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Dyskusja

Diskussion

17.15 – 17.45 Przerwa kawowa/Wystawa firm
Coffee break/Exhibition

17.45 – 18.00 Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urazach sportowych
DVT prophylaxis in sport related injuries

18.00 – 19.30 Sesja plenarna
Plenary Session
Obrazowanie urazów sportowych
Imaging in sport related injuries

Moderatorzy: Prof. Rudolf Schabus
Dr Marcin Dzianach

 •  
  • Imaging in sport related injuries

Obrazowanie w urazach sportowych
Prof. Rudolf Schabus, Wiedeń, Austria

 •  
  • Strategia obrazowania urazowych patologii barku (rtg, ultrasonografia, MRI, artrografia – dlaczego i kiedy?)

Imaging strategy of the traumatic pathologies of the shoulder (radiography, sonography, MR, arthrography - why and when?)
Dr Marcin Dzianach, Zakład radiologii Klinicznej UM, Poznań

 • Dyskusja

Piątek, 13 czerwca 2008
Friday, June 13, 2008

08.00 – 09.15 Sesja plenarna
Plenary Session
Rehabilitacja po urazach sportowych
Rehabilitation after sport injuries

Moderatorzy: Prof. Zbigniew Śliwiński
Dr Andrzej Czamara
Dr Wiesław Tomaszewski

 • Zasady kinesiotapingu

The principles of kinesiotaping
Prof. Zbigniew Śliwiński, Zakład Terapii Manualnej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Oddziaływanie treningu w tenisie ziemnych na kształtowanie się maksymalnych momentów sił wybranych grup mięśniowych

Dr Andrzej Czamara, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław

 • Rehabilitation after application of autologous growth factors

Rehabilitacja po leczeniu autologicznymi czynnikami wzrostu
Mr D. Ferguson, North Tyneside Hospital, Newcastle upon Tyne, UK

 • Postępowanie rehabilitacyjne w zapaleniu więzadła rzepki

Patellar tendinopathy rehabilitation protocol
Mgr Ryszard Biernat, Olsztyn

 • Dyskusja

Diskussion

09.15 – 10.00 Wykład na zaproszenie
Guest Lecture
Arthroscopic assisted treatment of tibia plateau fractures - indication and technique
Leczenie złamań plateau kości piszczelowej z wykorzystaniem podglądu artroskopowego – wskazania i technika
Prof Karl Peter Benedetto, Department for Trauma Surgery and Sports Medicine, Academic Hospital Feldkirch, Feldkirch, Austria

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa/Wystawa firm
Coffee break/Exhibition

10.30 – 10.45 Sesja plenarna
Plenary Session
Urazy kończyny dolnej część I
Lower extremity injuries part I

Moderatorzy: Prof. Tadeusz Trzaska
Prof. Jerzy Widuchowski
Prof. Rudolf Schabus

 • Epidemiologia urazów kończyny dolnej w sportach “piłka – rakieta siatka”

Epidemiology of lower extremity injuries in “ball - net - racquet” sports
Dr Marek Kintzi, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital w Pleszewie

 • Urazy stawu biodrowego

Hip injuries

 • Artroskopia stawu biodrowego – kaprys czy przyszłość

Hip arthroscopy – whim or future
Dr Marek Ruciński, Szpital Wojewódzki, Poznań

 • Dyskusja

Discussion

10.45 – 11.05 Wykład na zaproszenie
Guest Lecture
Uszkodzenia ACL, postępowanie lecznicze – kontrowersje i znaki zaputania
ACL injuries: treatment methods – controversies and questions
Prof. Jerzy Widuchowski, Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba, Piekary Śląskie

11.05 – 12.00 Sesja plenarna
Plenary Session
Urazy kończyny dolnej część II
Lower extremity injuries part II

Moderatorzy: Prof. Tadeusz Trzaska
Prof. Jerzy Widuchowski
Prof. Rudolf Schabus

 • Urazy stawu kolanowego

Knee injuries

 •  
  • ACL reconstruction: TLS revolution

Rekonstrukcja ACL: rewolucja TLS
Dr Serge Dojcinovic,

 •  
  • ACL and tennis

Więzadło krzyżowe przednie w tenisie
Prof Rudolf Schabus, Wiedeń, Austria

 •  
  • The  oval  reconstruction  of  ACL  -  is  the  solution  for  athletes?

Owalna rekonstrukacja ACL – czy jest rozwiązaniem dla sportowców?
Dr Peter Schäferhoff, MediaPark Klinik, Köln, Niemcy

 •  
  • Możliwości stabilizacji w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Wczesne wyniki leczenia w materiale 127 chorych.

Graft Fixation Alternatives in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction:
Short-term clicial evaluation of 127 cases

Dr Wojciech Widuchowski, Dr Ryszard Faltus, Dr Piotr.Łukasik, Dr Grzegorz Kwiatkowski, Dr Maciej Szczęśniak, Dr Wojciech.Kusak, Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba, Piekary Śląskie

 • Dyskusja

Diskussion

11.45 – 12.00 Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urazach sportowych
DVT prophylaxis in sport related injuries

12.00 – 13.30 Sesja plenarna
Plenary Session
Urazy kończyny dolnej część III
Lower extremity injuries part III

Moderatorzy: Prof. Marek Synder
Dr Marek Kintzi

 • Urazy goleni, stawu skokowego i stopy

Calf, ankle and foot injuries

 •  
  • Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie świeżych urazów sportowych ścięgna Achillesa

Epidemiology, diagnosis and treatment of fresh sport injury of Achilles tendon
Prof. Marek Synder, Uniwersytet Medyczny, Łódź

 • Recovery of tennis elbow, patella and Achilles tendinosis and muscles ruptures

Powrót do sprawności po łokciu tenisisty, zapaleniu ścięgna Achillesa i zerwaniach mięśni
Mr Piskopakis Nicolaos, Ateny, Grecja

 • Tendinopatia – współczesne poglądy, diagnostyka i leczenie

Tendinopathy- current concept, diagnostics and treatment
Dr Adrian Rymarczyk, Dr Marcin Kasprzyk, Dr Tadeusz Ściński, Dr Małgorzata Serafin-Król, Dr Zbigniew Czyrny, Dr Bernard Kranc, mgr Artur Pawłowski, mgr Krzysztof Adamowicz, mgr Maciej Piątkowski

 • Rola artroskopii w urazach stawu skokowo-goleniowego

Role of arthroscopy in foot and ankle injuries
Dr Michał Mielnik, Dr med. Bogdan Koczy, Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba, Piekary Śląskie

 • Dyskusja

Discussion

13.30 – 14.30 Lunch/Wystawa firm/workshopy
Lunch break/Exhibition/Workshops

14.30 – 17.30 Mini-Sympozjum
Mini-Symposium
Problemy zdrowotne związane z uprawianiem sportu u osób w wieku starszym
Sport related problems in aging athletes

Moderatorzy: Prof. Andrzej Górecki
Mr H. Delport
Prof. Małgorzata Wierusz-Kozłowska
Dr Bogdan Koczy

Sport po artroplastyce. Czy jest możliwy? Czy jest polecany?
Sport after arthroplasty. Is it possible? Is it advisable?

 • Sport after THR

Sport po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Mr H. Delport, ST. Niclaas, Belgia

 • Artroplastyka powierzchniowa stawu biodrowego a zwiększona aktywność fizyczna

Hip resurfacing and increased physical activity
Dr Bogdan Koczy, Dr Michał Mielnik, Piekary Śląskie

 •  
  • Aktywność fizyczna u chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Physical activity after total hip arthroplasty
Prof. Małgorzata Wierusz-Kozłowska

 •  
  • Sport i wysiłek fizyczny po protezoplastyce powierzchniowej i resekcyjnej -oczekiwania i rzeczywistość

Sport and physical activity following resurfacing arthroplasty i resection arthroplasty – expectations and reality
Dr Jan Blacha, Lublin

 • Czy warto uprawiać sport po endoprotezoplastyce

Is it worth practising sport after arthroplasty
Prof. Jacek Kowalczewski, CMKP, Otwock

 • Alpinista po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – prezentacja przypadku

Mountain-climber after total hip arthroplasty – case report
Prof. Tadeusz Trzaska, Zakład Traumatologii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 • Dyskusja
 • Discussion

 

17.30 – 18.00 Dyskusja i podsumowania
Discussion and final conclusions

18.00 Zakończenie Sympozjum
End of the meeting