Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podczas urazu więzadła pobocznego łokciowego (UCL) kciuka zdarza się, że dochodzi do uwięźnięcia rozcięgna przywodziciela kciuka pomiędzy kikutami UCL. Stan taki określany jest uszkodzeniem Stenera  i jest wskazaniem do rewizji operacyjnej uszkodzenia. Prosty manewr zgięcia i  wyprostu stawu IP podczas badania ultrasonograficznego pozwala na określenie interpozycji rozcięgna pomiędzy kikutami UCL.

MCP1flexed MCP1ext MCP1ext&Stener

MCP1extUSG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCP1ext&StenerUSG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMID: 19308006

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Białka morfogenetyczne

BMP regulują wzrost i różnicowanie osteoblastów i chondroblastów. Są induktorami tworzenia kości w miejscach ektopowych. Należą one do nadrodziny TGFbeta. Szlakiem sygnałowym dla rodziny TGFbeta są wewnątrzkomórkowe białka SMAD. Ścieżki sygnałowe SMAD są identyczne u bezkręgowców i u kręgowców co świadczy o wczesnym ewolucyjnym wykształceniu ich funkcji[1].

W sprzedaży i użytku klinicznym dostępne są:

Infuse Rh BMP-2 – [Medtronic Sofamor Danek]

OP-1 = BMP-7 – [Stryker - Implant OP1 – 3,5mg adsorbowane na 1g kolagenu typu I] jest silnym osteoinduktorem,

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Krwiaki śródczaszkowe

Występują jako następstwo urazów głowy: po upadkach, wypadkach komunikacyjnych. Dynamika rozwoju objawów klinicznych jest bardzo zmienna – od wręcz piorunującej do powolnego podstępnego narastania objawów. Stanowią bezpośrednie zagrożenie życia, stąd istotne jest częste powtarzanie badania klinicznego i ocena stanu neurologicznego. Niezwykle cenne jest obrazowanie TK. W ocenie stanu pacjenta przydatna jest skala GCS w której przyznaje się

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

imageOsteosarcoma

Wstęp

mięsak kościopochodny – OS – jest najczęstszym pierwotnym guzem kości 1. 2x częściej występuje u mężczyzn. 2/3 nowotworów rozpoznaje się u pacjentów w wieku 10-25 lat 2 Przed wprowadzeniem systemowej chemioterapii długoterminowa przeżywalność wynosiło ok 20%. Obecnie przy agresywnej chemioterapii i leczeniu chirurgicznym wynosi ok 70% u pacjentów którzy w chwili rozpoznania nie mieli przerzutów. Guz daje przerzuty drogą krwi – najczęściej do płuc i do kości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Opis chorobychoroba pageta

Choroba o nieznanej etiologii, uważa się że przyczyną może być powolna infekcja wirusowa osteoklastów.

Chorują głównie mężczyźni po 40 rż, częstość występowania ok 4:100.

Istotą choroby jest nasilony obrót kostny [turn-over] w przebiegu aktywnych faz resorpcji kości i następczych faz apozycji. Powstająca w efekcie kość ma zaburzona strukturę przestrzenną

Free Joomla! template by Age Themes