XXXVI Zjazd Naukowy PTOiTr, 2006-09-28  do 2006-09-30, Katowice,

TEMATYKA:
- zaburzenia zrostu kostnego
- choroby i urazy stóp
- tematy wolne