Drukuj
Kategoria: Szkolenie
Odsłony: 7474

Centrum Olimpijskie PKOlOd środy wieczorem do soboty byłem na konferencji Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod tytułem

“Urazy Stopy i Stawu Skokowego w Sporcie, Program Londyn 2012”

Jak widać po programie tematyka była wąska, a mimo tego program był bardzo napięty – w piątek ostatnia sesja skończyła się dobrze po 20

 

Czwartek, 16.06.2011

08.00

Rejestracja uczestników konferencji

09.45

Otwarcie konferencji

Wykład otwierający

 

10.00

Patologie, urazy i uszkodzenia w obrębie stawu skokowego i stopy

Prof. M.Napiontek

Sesja I

Anatomia i Biomechanika

Prowadzący: Profesor B.Ciszek / Prof. M.Napiontek

10.30

Anatomia stopy i stawu skokowego - goleniowego.

B.Ciszek

Anatomia i biomechanika funkcjonalna stawu skokowo-piętowego
i tyłostopia.

M.Nowak

Jak to działa, czyli kliniczne zastosowanie wiedzy anatomicznej.

R.Śmigielski

O co chodzi w sklepieniu stopy, czyli co to jest płaskostopie?

M.Napiontek

Znaczenie rozcięgna podeszwowego dla prawidłowej funkcji kończyny dolnej.

M.Stefański

Q&A

12.30

Przerwa

Sesja II

Badanie stopy i stawu skokowo-goleniowego

Prowadzący: M.Nowak / A.Puźniak

13.00

Podstawy badania klinicznego stawu skokowego.

M.Krochmalski

Diagnostyka podoskopowa - kierunki rozwoju metody.

M.Nowak

Możliwości zastosowania testów funkcjonalnych w diagnostyce zaburzeń funkcji stawu skokowego i monitorowaniu postępów leczenia po urazie.

M.Łepski

Analiza chodu i biegu na ścieżkach podoskopowych i jej wartość diagnostyczna.

M.Kowalska

Q&A

14.00

Obiad

Sesja III

Diagnostyka Obrazowa

Prowadzący: M.Serafin-Król / B.Ciszkowska-Łysoń

15.00

Możliwości radiologii klasycznej (RTG) w diagnostyce patologii stawu skokowego i stopy.

M.Dzianach

Badanie USG w diagnostyce urazów i uszkodzeń w obrębie stawu skokowego.

M.Bień

Badanie USG w diagnostyce urazów i uszkodzeń w obrębię stopy

M.Dzianach

Co możemy zobaczyć w NMR, a czego nie widać w innych badaniach?

B.Ciszkowska-Łysoń

Algorytm postępowania diagnostycznego w najczęstszych patologiach w obrębie stawu skokowego i stopy.

B.Ciszkowska-Łysoń / M.Dzianach

Q&A

17.00

Przerwa

Sesja IV

Diagnostyka Funkcjonalna

Prowadzący: W.Dudzińśki / M.Wychowański

17.30

Izokinetyka w diagnostyce stopy i stawu skokowego.

M.Grygorowicz

Propriocepcja stopy

W.Dudziński

Analiza video w diagnostyce urazów sportowych, monitorowaniu procesu leczenia i programu treningowego.

O.Korbolewska

Wykorzystanie analizy video slow motion w diagnostyce patologii specyficznych dla poszczególnych dyscyplin sportu.

K.Lebik/J.Saniewski

Wielosegmentowa analiza kinematyczna stopy.

Ł.Oleksy

Jak wykorzystać diagnostykę funkcjonalną w praktyce sportowej?

M.Plenzler / M.Łepski / A.Prusińska

Q&A

19.00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Piątek, 17.06.2011

Sesja V

Patologie stawu skokowego

Prowadzący: T.Piontek / B.Sadlik

09.00

Różne scenariusze "skręcenia" stawu skokowego.

G.Doroszewski

Niestabilność przednio-boczna stawu skokowego - dlaczego i kiedy leczymy zachowawczo?

T.Piontek

Kiedy i jak leczymy chirurgicznie niestabilność stawu skokowego?

R.Śmigielski

Uszkodzenie więzadła trójgraniastego - od zmiażdżenia, do zerwania - algorytmy leczenia.

J.Dec

Na czym polegają konflikty kostne w stawnie skokowym i jak je leczyć.

J.Dec

Patologie przedziału tylnego stawu skokowo-goleniowego - diagnostyka nieradiologiczna i leczenie.

U.Zdanowicz

Uszkodzenia chrząstki w obrębie stawu skokowego - kiedy i jak je leczyć (state of the art)?

B.Sadlik / K.Ciemniewska

Proces rehabilitacji stawu skokowego. Kryteria powrotu do sportu.

M.Łepski / A.Rosińska / M.Syrek

Q&A

12.00

Przerwa

Sesja VI

Patologie przodostopia

Prowadzący: M.Napiontek / J.Dec

12.30

Patologie drobnych kości stopy: dodatkowa kość łódkowata, kość trójkątna, pięta Haglunda, torbiele.

M.Napiontek

Wybrane urazy w obrębie przodostopia: złamania zwichnięcia stawu Lisfranca, złamania zmęczeniowe kości śródstopia, złamania trzeszczek.

Ł.Kołodziej

Wrodzone zniekształcenia przodostopia oraz palucha i palców mogące powodować konflikt z obuwiem.

M.Napiontek

Halluxy - problem w sporcie.

K.Laskowski

Q&A

14.00

Obiad

Sesja VII

Patologie ścięgna Achillesa

Prowadzący: R.Śmigielski / M.Tramś

15.00

Anatomia i biomechanika ścięgna Achillesa, czyli zrozumieć znaczy zapobiec kontuzji.

R.Śmigielski

Co to jest tendinopatia? Jak jej zapobiegać i jak ją leczyć?

U.Zdanowicz

Diagnostyka obrazowa i funkcjonalna w patologiach ścięgna Achillesa.

M.Bień / M.Syrek

Możliwości wykorzystania technik biologicznych (czynniki wzrostu, komórki macierzyste, Orthokine, etc) w leczeniu patologii ścięgna Achillesa i stymulowaniu gojenia -  podstawy teoretyczne.

M.Kotwicka

Zastosowanie osocza bagatopłytkowego PRP i krwi autogenicznej
w leczeniu uszkodzeń ścięgna Achillesa.

K.Ficek

Monitorowanie gojenia patologii ścięgna Achillesa.

B.Ciszkowska-Łysoń

Q&A

17.00

Przerwa

Sesja VIII

Patologie ścięgna Achillesa

Prowadzący: R.Śmigielski / M.Tramś

17.30

Patologie przyczepu ścięgna Achillesa do guza piętowego - jak diagnozować i leczyć.

U.Zdanowicz

Co może symulować patologie ścięgna Achillesa, a nimi nie jest (uwięźnięcia nerwów, patologie innych ścięgien, etc).

M.Drwięga

Reumatolog z pomocą ortopedzie w patologiach ścięgna Achillesa.

E.Biernat-Kałuża

Zastosowanie medycyny ortomolekularnej w leczeniu patologii ścięgien.

M.Nowak

Całkowite zerwanie ścięgna Achillesa - możliwości leczenia. Od gipsu do zabiegu - komu, co i kiedy?

T.Piontek /R.Śmigielski /B.Sadlik /M.Krochmalski

Proces rehabilitacji ścięgna Achillesa, kryteria powrotu do sportu po kontuzji ścięgna Achillesa.

R.Hildebrandt / P.Kaczmarek

Q&A

19.30

Zakończenie drugiego dnia konferencji

Sobota, 18.06.2011

Sesja IX

Patologie innych ścięgien w obrębie stawu skokowego i stopy

Prowadzący: B.Sadlik / A.Puźniak

09.00

Na czym polega strzemię ścięgniste i jakie ma znaczenie? Czyli równowaga między mięśniami strzałkowymi i piszczelowym tylnym.

R.Śmigielski

Patologie w obrębie mięśni strzałkowych - diagnostyka i leczenie.

Z.Kwiatkowski

Niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego, wczesne i późne konsekwencje - diagnostyka i leczenie.

M.Drwięga

Patologie i leczenie zginacza długiego palucha.

B.Sadlik

Inne patologie w obrębie mięśni stopy i goleni - ostry i przewlekły zespół przedziałów powięziowych, zwłóknienia mięśni , etc.

U.Zdanowicz

Zaburzenia biomechaniczne kończyny a rozwój patologii w obrębię ścięgien stawu skokowego i stopy.

K.Ciemniewska

Proces rehabilitacji po uszkodzeniach ścięgien stawu skokowego i stopy, kryteria powrotu do sportu.

P.Atłas / T.Sieńczak

Koncepcja rehabilitacji i prewencji skręcenia stawu skokowo-goleniowego.

R.Biernat

Q&A

12.00

Przerwa

Sesja X

Ortotyka, taping i obuwie

Prowadzący: M.Nowak / M.Krochmalski

12.30

Korekcja dysfunkcji stawu skokowego i stopy - ortotyka w sporcie.

M.Nowak

Taping stawu skokowego i stopy.

M.Piątkowski

Aktywna stopa, czyli dlaczego buty nam szkodzą?

R.Śmigielski / D.Straszewski

Buty w wyczynowym sporcie za i przeciw, dyskusja z problemem -  moda, prawda, fałsz.

Ł.Bartochowski

Q&A

14.00

Obiad

Zakończenie konferencji