Drukuj
Kategoria: Szkolenie
Odsłony: 5047

Jutro wybieram się na Konferencję i warsztaty artroskopowe - w tym roku tematyka obejmuje „Postępy w artroskopowym leczeniu urazów i schorzeń stawu barkowego”. Wykłady dotyczyć będą m.in: Anatomia prawidłowa i artroskopowa barku; Wartość diagnostyczna artroCT w diagnostyce urazowych zwichnięć stawu ramiennego; Dostępy

artroskopowe w chirurgii barku i przegląd instrumentarium artroskopowego; Niestabilność stawu ramienno- łopatkowego: diagnostyka i wskazania do leczenia operacyjnego; Artroskopowa naprawa uszkodzeń obrąbka techniką szwu zewnątrz torebkowego; Strategies in RC repair : about planning, operative steps and technique, strategie for tear types, clinical & biomechanical results (experience & literature); Uszkodzenie ścięgna mięśnia podłopatkowego - istotny problem kliniczny; Leczenie uszkodzeń stożka rotatorów – porównanie technik single v. double row; Funkcja i klasyfikacja uszkodzeń LHB ; Artroskopowa asysta w leczeniu zwichnięć AC; Odmienności anatomiczne - rola w patologii; RC associated factors: biceps - acromioplasty & ac joint -subscap - biology – rehabilitation; Rekonstrucja stożka rotatorów techniką suture bridge; Wyniki artroskopowego leczenia zwyrodnienia stawu barkowo- obojczykowego; Rekonstrukcja przedniej ściany stawu ramiennego w nawrotowej niestabilności sp. Bristow, techniką artroskopową w modyfikacji własnej; Wyniki artroskopowej rekonstrukcji uszkodzeń więzadeł kruczo- barkowych; Materiał LARS w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów i ACJ.